Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Hoạt động ĐẢNG-HĐND-UBND

Từ 04/3 đến 17/3/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử của các huyện, thị xã, thành phố

22/02/2021

Ngày 19/02/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử, nhằm xem xét đánh giá việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, qua đó kịp thời kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo điều hành nhằm góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử sắp tới.

 

Theo đó, từ ngày 04/3/2021 đến 17/3/2021, Đoàn giám sát do ông Đỗ Tấn Kiết - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng Đoàn sẽ làm việc với Ủy ban bầu cử của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thỏa thuận giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị (nhất là về cơ cấu, thành phần: nữ, trẻ, ngoài đảng); dự kiến nhân sự Thường trực và hai Ban HĐND cấp huyện, cấp xã cho khóa mới; việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kết quả tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của cử tri nơi làm việc đối với người ứng cử; việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử… các nội dung khác có liên quan đến công tác bầu cử.

NGUYỄN HÙNG

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn