Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Hoạt động ĐẢNG-HĐND-UBND

Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

01/07/2020

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Thông báo đường dây nóng phục vụ kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020. Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong quá trình diễn ra kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri có phản ánh, kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp đề nghị liên lạc vào số máy điện thoại: (0296) 3.852.289.

NGUYỄN HÙNG

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn