Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

TIN CƠ SỞ

Vĩnh Hội Đông có 1.125 đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19

28/05/2020

Sau khi thực hiện công tác rà soát đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Hội Đông có 1.125 hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, toàn xã có 277 hộ nghèo với 1.014 nhân khẩu; 324 hộ cận nghèo với 1.292 nhân khẩu; 69 hộ chính sách; 455 đối tượng bảo trợ ( gồm người già neo đơn; người tàn tật) được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

 

Toàn cảnh buổi cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch covid-19

Hiện nay, Vĩnh Hội Đông đang khẩn trương thực hiện việc cấp, phát tiền cho các đối tượng. Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng trợ cấp một lần 3 tháng, mỗi tháng 250.000 đồng/ nhân khẩu. Đối tượng  chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội cũng sẽ được nhận trợ cấp một lần 3 tháng, mỗi tháng 500.000 đồng/ nhân khẩu. 

Đây là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm  đảm bảo an sinh xã hội với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid -19

Tin, ảnh: Ngọc Cẩm

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn