Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Tin tuyên truyền - gương điển hình

Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới

29/05/2020

Những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2020

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, thường xuyên triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng. Qua 5 năm tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chuyên đề toàn khoá Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề năm, chuyên đề chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân là người cao tuổi, với tổng số 405 lớp cho 43.839 lượt cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và viên chức ngành giáo dục. Trong đó, số lượng đảng viên tham gia 37.168 lượt, đạt tỷ lệ trên 95%. 

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương, với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Đến nay, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã hoàn thành việc phát hành lịch sử Đảng bộ địa phương. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm, ngày lễ của đất nước, tỉnh, huyện đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương của Đảng. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, nâng cao công tác tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để phát huy vai trò chủ động trong việc định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn chú trọng, đảm bảo đổi mới nội dung, định hướng thông tin tuyên truyền, hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng chính trị, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; chủ động đề xuất cấp ủy các giải pháp xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục có nhiều đổi mới thông qua việc tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên. Đội ngũ cộng tác viên nắm dư luận xã hội không ngừng được kiện toàn, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm việc nắm dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. … tính đến nay, huyện có 24 báo cáo viên cấp huyện, 210 tuyên truyền viên cơ sở và 196 thành viên Ban Tuyên giáo cơ sở.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, sát với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ. Qua 5 năm tổ chức họp mặt, vinh danh 267 cá nhân và tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ tuyên giáo; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, bức xúc từ cơ sở. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm thông tin kịp thời về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hướng đúng đắn dư luận xã hội… Qua đó, nâng cao sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Huỳnh Như

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn