Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Hoạt động ĐẢNG-HĐND-UBND

An Phú: Tích cực thảo luận, đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh

26/03/2020

Tổ đại biểu số 9 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị huyện An Phú vừa tiến hành họp thảo luận và đóng góp ý kiến đối với nội dung các tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Qua cuộc họp, các vị đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh. Tuy nhiên, có một số vấn đề các vị đại biểu đặt ra, cần làm rõ như: Tờ trình về đề nghị công nhận thành phố Long Xuyên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh An Giang, cần làm rõ tính chính xác, cơ sở của các số liệu để đánh giá các tiêu chí, nhất là tiêu chí tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nêu trong Đề án.

Quang cảnh cuộc họp

Đối với Tờ trình về số lượng, chức danh và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, đề nghị quy định thời gian có hiệu lực từ năm 2021 để huyện có thể giải quyết chế độ, chính sách đối với nhân sự dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với Tờ trình quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, cần căn cứ vào quy mô, loại hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh để quy định mức thu phí cho phù hợp.

Ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được tổng hợp, trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

BẢO GIANG

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn