Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Tin tuyên truyền - gương điển hình

An Giang: Phát động thi đua và xét chọn Nông dân sản xuất - Kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn

07/09/2019

Ngày 05/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua và xét chọn Nông dân sản xuất - Kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019. Với mục đích nhằm tạo phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà, đồng thời qua phong trào thúc đẩy hội viên - nông dân hăng hái thi đua, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đạt hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nông dân và nông dân khởi nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2019, là đợt phát động thi đua sâu rộng trong nông dân tỉnh nhà; tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành thu hút các nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp, phát triển phong trào đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội vững mạnh. Giúp nông dân tự nguyện tham gia và thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nông thôn, đặc biệt là vận động nông dân tham gia mô hình cánh đồng lớn, chuỗi giá trị. Phát huy dân chủ đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Qua đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu cần phát động thi đua sâu rộng trong hội viên, nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh thúc đẩy phát triển sản xuất, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tiến tới Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Nguyễn Hùng

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn