Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

TIN CƠ SỞ

Trên 2,8 tỷ đồng được hỗ trợ cho các đối tưởng bị ảnh hưởng bởi dich Covid-19 trên địa bàn xã Phú Hữu

25/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Từ ngày 22/5 đến 24/5, Xã Phú Hữu tổ chức chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Toàn xã có 2.727 người thuộc 4 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ, trong đó: Đối tượng là người có công với cách mạng nhận trợ cấp hàng tháng là 107 người, đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng 916 người và có 1.724 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Theo quy định, mức hỗ trợ đối với đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 500.000 đồng/người/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia là 250.000 đồng/nhân khẩu/tháng. Hiện các nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã đã nhận tiền hỗ trợ các mức thụ hưởng theo quy định. Tổng kinh phí chi hỗ trợ trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 trên 2,8 tỷ đồng.

Riêng đối với nhóm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn lại, được hỗ trợ theo Nghị quyết 42, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của UBND tỉnh như: Công nhân mất việc, người lao động mất việc, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng,... sẽ được địa phương thực hiện lập danh sách, rà soát theo đúng các tiêu chí quy định, để thực hiện việc chi trả trong thời gian sớm nhất.

Tin: Nghĩa Thanh

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn