Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Kinh tế - Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở huyện An Phú

27/09/2019

Sáng ngày 26/9/2019, tại huyện An Phú, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” cho lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác có sản xuất sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, lợi thế của địa phương.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến 2020 và định hướng đến năm 2030; Hướng dẫn Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm theo Chương trình OCOP; xây dựng nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phương án nâng cao chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị để nâng cấp sao... đồng thời giới thiệu về hiệu quả thực hiện của Chương trình OCOP ở tỉnh Quảng Ninh. Đây là những nền tảng để huyện triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Khách du lịch tìm hiểu văn hóa ẩm thực của người Chăm ở xã Đa Phước

 

Theo kế hoạch, tỉnh An Giang đề ra chỉ tiêu có ít nhất 10 sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tham gia Đề án được nâng cấp, hoàn thiện quy trình sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm theo bộ tiêu chí tạm thời chấm chọn sản phẩm OCOP Trung ương. Trong đó, An Phú có một sản phẩm tham gia là hoạt động phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng Chăm và sẽ hướng tới phát triển thêm các sản phẩm về khô cá. 

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, trong thời gian tới, huyện An Phú sẽ tăng cường công tác tuyên truyền một cách rộng rãi về Đề án Mỗi xã một sản phẩm trên toàn địa bàn huyện, lập kế hoạch và tổ chức thực Đề án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, cũng như tích cực hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cơ sở, hộ sản xuất sản phẩm tham gia Đề án một cách có hiệu quả.

Tin, ảnh: Lê Hồng

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn