Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông tin quy hoạch xây dựng

Danh mục các hồ sơ quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện An Phú

17/03/2020

 

STT Tên đồ án quy hoạch Quyết định phê duyệt Ngày phê duyệt Cấp phê duyệt
1 Đồ án Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang 2542/QĐ-UBND 13/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
2 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cồn Tiên, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang 3801/QĐ-UBND 30/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
3 Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030 3642/QĐ-UBND 06/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
4 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2025 1098/QĐ-UBND 29/6/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
5 Đồ án Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 hai bên đường dẫn vào Cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang 2697/QĐ-UBND 16/7/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
6 Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực xung quanh đường số 29 Khu cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang 2137/QĐ-UBND 04/9/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
7 Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại Cửa khẩu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú 1618/QĐ-UBND 17/5/2018 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
8 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp An Phú, thị trấn An Phú, huyện An Phú 1258/QĐ-UBND 17/6/2019 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
9 Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 phía đông Khu hành chính huyện An Phú, tỉnh An Giang 5173/QĐ-UBND 08/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện An Phú
10 12 Đồ án Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới 12 xã nông thôn (Đa Phước, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh Bình, Khánh An, Phước Hưng, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu, Vĩnh Trường)     Ủy ban nhân dân huyện An Phú
11 Đề án công nhận xã Đa Phước, huyện An Phú là đô thị loại V 2960/QĐ-UBND 23/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn