Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Danh ba điện thoại

Danh ba điện thoại

26/03/2019

STT
Tên cơ quan
Điện thoại
Email
1
Văn phòng HĐND - UBND huyện
0296.3826.766
anphu@angiang.gov.vn
2
Phòng Nội vụ
0296.3509.775
pnoivu.anphu@angiang.gov.vn
3
Phòng Tư pháp
0296.3826.978
ptuphap.anphu@angiang.gov.vn
4
Phòng Tài chính – Kế hoạch
0296.3826.522
ptckh.anphu@angiang.gov.vn
5
Phòng Văn hoá và Thông tin
0296.3826.593
pvhtt.anphu@angiang.gov.vn
6
Phòng Tài nguyên – Môi trường
0296.3826.964
ptnmt.anphu@angiang.gov.vn
7
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
0296.3826.941
pcongthuong.anphu@angiang.gov.vn
8
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0296.3826.760
pgddt.anphu@angiang.gov.vn
9
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0296.3826.728
pnnptnt.anphu@angiang.gov.vn
10
 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
0296.3826.767
pldtbxh.anphu@angiang.gov.vn
11
Phòng Dân tộc
0296.3511.551
phongdantoc.anphu@angiang.gov.vn
12
Phòng Y tế
0296.3826.315
pyte.anphu@angiang.gov.vn
13
Thanh tra huyện
0296.826.773
thanhtra.anphu@angiang.gov.vn
14
UBND thị trấn An Phú
0296.3826.725
ttanphu@angiang.gov.vn
15
UBND thị trấn Long Bình
0296.3525.154
longbinh@angiang.gov.vn
16
UBND xã Đa Phước
 0296.3860.015
daphuoc@angiang.gov.vn
17
UBND xã Phú Hữu
 0296.3520.080
phuhuu@angiang.gov.vn
18
UBND xã Vĩnh Lộc
 0296.3826.533
vinhloc@angiang.gov.vn
19
UBND xã Vĩnh Hậu
0296.3529.388
vinhhau@angiang.gov.vn
20
UBND xã Vĩnh Trường
0296.3826.555
vinhtruong@angiang.gov.vn
21
UBND xã Phước Hưng
0296.3826.801
phuochung@angiang.gov.vn
22
UBND xã Vĩnh Hội Đông
0296.3826.761
vinhhoidong@angiang.gov.vn
23
UBND xã Quốc Thái
0296.3825.311
quocthai@angiang.gov.vn
24
UBND xã Khánh An
 0296.3526.008
khanhan@angiang.gov.vn
25
UBND xã Khánh Bình
0296.3825.504 
khanhbinh@angiang.gov.vn
26
UBND xã Nhơn Hội
0296.3812.003
nhonhoi@angiang.gov.vn
27
UBND xã Phú Hội
0296.3826.527
phuhoi@angiang.gov.vn

 

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn