Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Tổ chức bộ máy

Xã, thị trấn

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Thị trấn An Phú :
1

Trần Văn Thanh

Chủ tịch

0296.3826.725

ttanphu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Việt

Phó Chủ tịch
2. Thị trấn Long Bình :
1

Phan Văn Tường

Chủ tịch

0296.3525.154

longbinh@angiang.gov.vn

2

Võ Văn Công

Phó Chủ tịch
3

Phan Thanh Liêm

Phó Chủ tịch

3- Xã Đa Phước:
1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

0296.3860.015

daphuoc@angiang.gov.vn

2

Lê Hoàn Anh

Phó Chủ tịch
3

Phạm Tấn Thời

Phó Chủ tịch

4- Xã Phú Hữu:
1

Trương Chí Thông

Chủ tịch

0296.3520.080

phuhuu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hiếu

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Tính

Phó Chủ tịch

5- Xã Vĩnh Lộc:
1

Khưu Văn Bắc

Chủ tịch

0296.3826.533

vinhloc@angiang.gov.vn

2

Lâm Văn Nghiệm

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chủ tịch

6- Xã Vĩnh Hậu:
1

Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch

0296.3529.388

vinhhau@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Dức

Phó Chủ tịch
3

Đặng Văn Thắng

Phó Chủ tịch

7- Xã Vĩnh Trường:
1

Nguyễn Văn On

Chủ tịch

0296.3826.555

vinhtruong@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Tiến Sĩ

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Thanh Trà

Phó Chủ tịch

8- Xã Phước Hưng:
1

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

0296.3826.801

phuochung@angiang.gov.vn

2

Lê Thành Nam

Phó Chủ tịch
3

Phạm Thành Pháp

Phó Chủ tịch

9- Xã Vĩnh Hội Đông:
1

Huỳnh Văn Thích

Chủ tịch

0296.3826.761

vinhhoidong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch
3

Huỳnh Công Phương

Phó Chủ tịch

10. Xã Quốc Thái:
1

Mai Tùng Thiện

Chủ tịch

0296.3825.311

quocthai@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Chuôl

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Rô

Phó Chủ tịch

11. Xã Khánh An:
1

Cao Xuân Điệu

Chủ tịch

0296.3526.008

khanhan@angiang.gov.vn

2

Hình Tiến Luân

Phó Chủ tịch
3

Trần Thị Thúy

Phó Chủ tịch

12. Xã Khánh Bình:
1

Trần Thanh Nghị

Chủ tịch

0296.3825.504

khanhbinh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Nhạo

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Trí

Phó Chủ tịch

13. Xã Nhơn Hội:
1

Huỳnh Thanh Phong

Chủ tịch

0296.3812.003

nhonhoi@angiang.gov.vn

2

Tăng Việt Hùng

Phó Chủ tịch
3

Lê Thanh Phong

Phó Chủ tịch

14. Xã Phú Hội:
1

Lê Huệ Yến

Chủ tịch

0296.3826.527

phuhoi@angiang.gov.vn

2

Đoàn Phú Trí

Phó Chủ tịch
3

Dương Văn Hải

Phó Chủ tịch    

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn