Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông báo
Tên file Tác vụ
Thông báo Quyết định trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (ngành Giáo dục) - (26/02/2021)
Thông báo thay đổi thành viên Đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại xã, thị trấn - (26/02/2021)
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) - (23/02/2021)
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức (Trung tâm Phát triển quỹ đất) - (23/02/2021)
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên) - (23/02/2021)
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức (Đài truyền thanh) - (23/02/2021)
Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức Đài truyền thanh, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm VH-TT, Trung tâm GDNN-GDTX - (09/02/2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của đơn vị Đài truyền thanh huyện An Phú - (09/02/2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của đơn vị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Phú - (09/02/2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của đơn vị Trung tâm Văn hóa - Thể thao An Phú - (09/02/2021)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi của đơn vị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Phú - (09/02/2021)
Thông báo kết quả tuyển dung viên chức ngành giáo dục huyện An Phú năm học 2020-2021 - (27/01/2021)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn