Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông báo
Tên file Tác vụ
Thông báo tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2020 - (24/09/2020)
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 - (18/08/2020)
Thông báo Giới thiệu chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, nhiệm kỳ 2016-2021 - (13/08/2020)
Thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học của học viện Dân tộc năm 2020 - (09/07/2020)
Thông báo Về việc công khai tác phẩm được chọn trong cuộc thi bình chọn sáng tác biểu trưng (Logo) huyện An Phú, tỉnh An Giang - (06/07/2020)
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Phú - (29/06/2020)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại cuộc họp báo tuần (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) - (24/06/2020)
Thông báo thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang - (12/06/2020)
Thông báo tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện An Phú - (31/03/2020)
Thông báo công khai kết quả xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 - (18/03/2020)
Thông báo Về việc di dời Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện An Phú sang Bưu điện huyện - (11/03/2020)
TBKL của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai Kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ - (26/02/2020)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn