Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

An Phú lấy ý kiến công nhận xã Khánh Bình đạt chuẩn nông thôn mới ...
22/11/2019
Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Phú tổ chức triển khai Kế hoạch Kỷ niệm 7 ...
22/11/2019
Triệu tập Kỳ họp cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm k ...
22/11/2019
Thầy Y Da Pha giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi ở huyện An Phú ...
22/11/2019
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn