Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email

1. Ủy ban nhân dân huyện An Phú

1

Mai Minh Hùng

Chủ tịch 0913.791.100 mmhung@angiang.gov.vn

2. Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú

1

Trần Văn Thanh

Chủ tịch 0918.370.923 ttanphu@angiang.gov.vn

3. Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình

1

Phan Văn Tường

Chủ tịch

0919.272.110

pvtuong@angiang.gov.vn

4. Ủy ban nhân dân xã Đa Phước

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

0918.936.874

nvdung01@angiang.gov.vn

5. Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu:

1

Trương Chí Thông

Chủ tịch

0919.702.922

tcthong@angiang.gov.vn

6. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc:

1

Khưu Văn Bắc

Chủ tịch

 

vinhloc@angiang.gov.vn

7. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu:

1

Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch

0947.724.924

nvloc02@angiang.gov.vn

8. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường:

1

Nguyễn Văn On

Chủ tịch

0949.496.959

nvon@angiang.gov.vn

9. Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng:

1

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

0919.524.144

nvminh01@angiang.gov.vn

10. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hội Đông:

1

Huỳnh Văn Thích

Chủ tịch

0985.144.406

vinhhoidong@angiang.gov.vn

11. Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái:

1

Mai Tùng Thiện

Chủ tịch

0988.636.266

quocthai@angiang.gov.vn

12. Ủy ban nhân dân xã Khánh An:

1

Cao Xuân Điệu

Chủ tịch

0919.869.130

cxdieu@angiang.gov.vn

13. Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình:

1

Trần Thanh Nghị

Chủ tịch

0915.727.571

ttnghi03@angiang.gov.vn

14. Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội:

1

Huỳnh Thanh Phong

Chủ tịch

0981.911.922

nhonhoi@angiang.gov.vn

15. Ủy ban nhân dân xã Phú Hội:

1

Lê Huệ Yến

Chủ tịch

0919.202.970

phuhoi@angiang.gov.vn

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn