Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Tuyển dụng công chức - viên chức
Tên file Tác vụ
Thông báo 55 - Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện An Phú năm học 2019-2020 - (01/10/2019)
Quyết định 2351 - Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện An Phú năm học 2019-2020 - (01/10/2019)
Bản tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 - (01/10/2019)
Kế hoạch Tuyển dung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú năm học 2019-2020 - (01/10/2019)
  • 1