Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Lịch Làm Việc UBND
Tên file Tác vụ
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/4/2021 đến 23/4/2021 - (20/04/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/4/2021 đến 16/4/2021 - (14/04/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/4/2021 đến 09/4/2021 - (07/04/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021 - (31/03/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/3/2021 đến 28/3/2021 - (24/03/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 15/3/2021 đến 19/3/2021 - (16/03/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021 - (10/03/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021 - (25/02/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021 - (27/01/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/01/2021 đến 21/01/2021 - (19/01/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021 - (12/01/2021)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 04/01/2021 đến 08/01/2021 - (06/01/2021)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn