Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Lịch Làm Việc UBND
Tên file Tác vụ
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 16/3/2020 đến 20/3/2020 - (16/03/2020)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 02/03/2020 đến 06/03/2020 - (04/03/2020)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020 - (20/02/2020)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 10/02/2020 đến 14/02/2020 - (11/02/2020)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 03/02/2020 đến 07/02/2020 - (05/02/2020)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020 - (13/01/2020)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020 - (08/01/2020)
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 - (31/12/2019)
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 - (25/12/2019)
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 - (18/12/2019)
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 - (11/12/2019)
Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 - (03/12/2019)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn