Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Tên file Tác vụ
Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện An Phú - (18/08/2020)
Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - (18/08/2020)
Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 - (07/06/2020)
Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành văn bản lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 - (26/08/2019)
  • 1