Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Nghị quyết HĐND huyện
Số - Ký hiệu Trích yếu Ngày ký Cơ quan BH File
06/NQ-HĐND Nghị quyết Về Chương trình Hoạt động giám sát của HĐND huyện An Phú năm 2019 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
05/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
04/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện An Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
03/NQ-HĐND Nghị quyết Về chuyển nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2018 sang năm 2019 và phân khai thực hiện tiếp năm 2019 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
02/NQ-HĐND Nghị quyết Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện An Phú năm 2018 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
01/NQ-HĐND Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 19/07/2019 Hội đồng nhân dân huyện An Phú
  • 1