Huyện An Phú - Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

Chuyên mục Nông thôn mới

Cải cách hành chính

Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

11/02/2019 | 02:50
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2019. Theo kế hoạch, sẽ kiểm tra ít nhất 05 sở, ban ngành. Đối với cấp huyện sẽ kiểm tra ít nhất 06 UBND huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương kiểm tra từ ít nhất 01 UBND cấp xã. Đồng thời kiểm tra đột xuất (không thông báo trước); kiểm tra theo chỉ đạo hoặc khi nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Kết quả ứng dụng chính quyền điện tử trên Zalo

20/08/2018 | 10:38
Chỉ trong nửa đầu 2018, cả nước có thêm 24 tỉnh thành triển khai Chính quyền điện tử qua Zalo và con số này hiện đang tiếp tục gia tăng trong sấp tới.

Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

14/05/2018 | 09:50
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhiều thủ tục hành chính không cần bản sao có công chứng

28/02/2018 | 01:16
Đây là nội dung Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9-2-2018. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính (TTHC), quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực.

An Giang tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

28/02/2018 | 10:03
Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, đối tượng tuyên truyền là toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

28/02/2018 | 10:24
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân hiểu rõ và sử dụng dịch vụ.
Phân trang: <<  <  1  >  >>
Đại hội dân tộc An Giang
Đại hội dân tộc An Giang