Huyện An Phú - Lịch công tác tuần

Chuyên mục Nông thôn mới

Lịch công tác tuần

Phát hành : 24/12/2014 | 02:33
Zoom in Default view Zoom out    
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CỦA THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN AN PHÚ

 Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016

--------------------------

  

Thời gian

Chủ tịch

Mai Minh Hùng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Huynh

Phó Chủ tịch
Lê Minh Thuận

Phó Chủ tịch
Đoàn Bình Lâm

Thứ hai
28/11/2016

 Sáng:

- 08 giờ Họp báo UBND huyện.

- 10 giờ Làm việc với Công ty Cây xanh Công Minh (PLV).

Chiều:

- Làm việc thường xuyên.

 Sáng:

- 08 giờ Họp báo UBND huyện.

 Chiều:

- Làm việc các ngành về việc mở bến đò Khánh An - CPC.

 Sáng:

- 08 giờ Họp báo UBND huyện.

 Chiều:

- Làm việc với Phòng KTHT, Văn phòng ĐKĐĐ CNAP, Phòng TNMT, 1 cửa, xã Phú Hội giải quyết hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ (Ông Phạm Phú Đức).

 Sáng:

- 08 giờ Họp báo UBND huyện.

 Chiều:

- Dự họp triển khai Thông tư số 25 của Bộ LĐTBXH (PH01).

Thứ ba  29/11/2016

 Sáng:

- Làm việc thường xuyên.

 Chiều:

- Làm việc thường xuyên.

 Sáng:

- Làm việc thường xuyên.

 Chiều:

- Làm việc với Phòng KTHT và UBND TT An Phú về sắp xếp chợ An Phú (PLV).

 Sáng:

- Làm việc thường xuyên.

 Chiều:

- Làm việc thường xuyên.

 Sáng:

- Dự họp các đơn vị về xác định các xã, ấp đặc biệt khó khăn (PLV).

 Chiều:

- Làm việc với ngành liên quan xử lý cổng tuyên truyền vào khu vực hành chính (PLV).

Thứ tư

30/11/2016

 Sáng:

- 08 giờ Dự làm việc giao dự toán năm 2017 cho các ngành.

 Chiều:

- 14 gờ Dự làm việc giao dự toán năm 2017 cho các ngành.

 Sáng:

- Kiểm tra tình hình xây dựng NTM Khánh An.

 Chiều:

- Họp HĐ đấu giá đò chợ (PLV).Dự họp liên minh HTX - Khách sạn Đông Xuyên (1 ngày)

 Sáng:

- Làm việc bình thường.

 Chiều:

- Làm việc với ngành liên quan về KH tổ chức ngày BPTD (PLV).

Thứ năm

01/12/2016

 Sáng:

- 7 giờ 30 Dự lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (UBND TT An Phú).

- 8 giờ 30 Dự làm việc giao dự toán năm 2017 cho các ngành.

 Chiều:

- 14 giờ Dự làm việc giao dự toán năm 2017 cho các ngành.

 Sáng:

- Làm việc các ngành về việc nâng cấp đoạn lộ Chùa Cô xã Phú Hội (PLV).

 Chiều:

- Công tác xã Khánh Bình.

 Sáng:

- Làm việc BQLDA huyện, Phòng TNMT về việc bổ sung phương án bồi hoàn dự án 957 (Văn phòng ấp Sa Tô).

 Chiều:

- Làm việc thường xuyên.

 Sáng:

- Làm việc bình thường.

 Chiều:

- Làm việc với ngành chuyên môn xử lý đề nghị của trường THPT Quốc Thái (PLV).

Thứ sáu

02/12/2016

 Sáng:

- 8 giờ Dự làm việc giao dự toán năm 2017 cho các ngành.

 Chiều:

- 14 giờ Dự làm việc gioa dự toán  năm 2017 cho các ngành.

 Sáng:

- Làm việc thường xuyên.

 Chiều:

- Làm việc thường xuyên.
 Sáng:

- Tổng kết ngành nông nghiệp và sơ kết thực hiện NQ 09-NQ/TU của Tỉnh ủy An Giang và KH 24-KH/HU của Huyện ủy An Phú (HT).

 Chiều:

- Làm việc thường xuyên.
Sáng:

- Làm việc với TTVH xây dựng hoạt động Tết Nguyên đán (PLV).

 Chiều:

- Làm việc bình thường.

 


Tải Lịch công tác tuần ngày 28/11/2016  Tại đây

Đại hội dân tộc An Giang