Huyện An Phú

UBND xã Khánh Bình

 • Ông: Nguyễn Văn Nhạo

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0918289535

 • Bà: Trần Thị Diễm Phúc

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0989977911

 • Email: khanhbinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Khánh Bình - Huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/khanhbinh.All Rights Reserved