Huyện An Phú

UBND xã Khánh An

 • Ông: Nguyễn Văn Rô

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0396010300

 • Ông: Nguyễn Văn Lợi

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0919409849

 • Email: khanhan@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Khánh An - Huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/khanhan.All Rights Reserved