Huyện An Phú

UBND Thị Trấn Long Bình

 • Ông: Phạm Minh Khôi

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0917191494

 • Ông: Trương Thanh Tùng

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0919707978

 • Email: longbinh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND thị trấn Long Bình - Huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/longbinh.All Rights Reserved