Huyện An Phú

UBND xã Phú Hữu

 • Ông: Nguyễn Văn Tính

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0985646522

 • Ông: Trần Thanh Tuấn

  Công chức Văn phòng- Thống kê

  Điện thoại: 0989619375

 • Email: phuhuu@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND xã Phú Hữu - Huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/phuhuu.All Rights Reserved