Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Học và làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân

26/03/2019

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề học tập năm 2019, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng chi bộ, đảng bộ và cả hệ thống chính trị từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2019- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Năm 2019 cũng là một năm quan trọng với nhiều ngày kỷ niệm lớn về Bác. Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tư tưởng này của Bác sẽ tạo động lực to lớn và là giải pháp quan trọng, cấp bách trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ và cả hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay; góp phần tạo niềm tin, nâng cao uy tín của Đảng và Nhà nước với Nhân dân. Quay về cội nguồn dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: “Lật thuyền mới rõ dân như nước”. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác- LêNin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng và kháng chiến thành công, đem lại giá trị lớn nhất là chế độ Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, phạm trù “ý thức tôn trọng nhân dân” mới thật sự có ý nghĩa khoa học, cách mạng và nhân văn. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là “hiếu với dân”. Tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh, “vô luận việc gì đều do người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa đều thế cả”. Người chỉ ra rằng: “Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ cũng không sợ”. Theo Người, “nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng…Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Tư tưởng về tôn trọng Nhân dân của Bác đã thể hiện qua nhiều mẫu chuyện mà ngày nay đọc lại càng tâm đắc. Mẫu chuyện “Còn dân còn nước”, kể rằng: Năm 1945, sau khi nhân dân ta giành được độc lập theo kế hoạch giải giáp quân đội Nhật đã đầu hàng, quân đội Tưởng lốc nhốc vào nước ta, đứng chân ở nhiều tỉnh lỵ, từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. Bác Hồ và Chính phủ chỉ thị phải hợp tác thành thật với họ, tránh khiêu khích để sinh ra lộn xộn, xung đột. Tuy chỉ thị đã ban hành, nhưng Bác “sợ” vẫn chưa chắc chắn nên đã triệu tập một số Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Giang, Sơn Tây, Lạng Sơn, cả Hà Nội vào Bắc bộ phủ. Các đại biểu được dịp báo cáo với Bác những hành vi ngang ngược, cướp của, tống tiền, dung túng cho bọn Việt Cách, Việt Quốc làm bậy, âm mưu lật đỗ chính quyền, chiếm đóng một số nơi. Bác nói:- Họ nhân danh Đồng minh vào nước ta tước vũ khí quân đội Nhật. Nếu ta để xảy ra chuyện gì đó, họ sẽ lấy cớ làm khó dễ cho ta… Đại biểu Vĩnh Yên thưa: -Thưa Bác, ta thì muốn hữu nghị hợp tác nhưng họ lại muốn cướp đất của ta… Bác giơ tay: -Bác hiểu. Ta hữu nghị vì họ có 500 triệu dân, mà ta mới có 20 triệu, họ có 4 triệu quân lính mà ta mới đang xây dựng quân đội. Hữu nghị là hữu nghị như thế… Không ai phát biểu nữa, Bác nói: Các chú có thấy dân ta theo họ, hợp tác với họ không? Nếu dân ta không đứng về phía họ, thì ta dù có tạm thời không giữ một số nơi, nhưng vẫn không mất nước. Vì còn dân là còn nước. Dân là gốc của nước. Các chú phải làm sao để dân tin tưởng vào Chính phủ, tuân theo chỉ thị của Trung ương. Chú nào làm sai, phải chịu kỷ luật…Chú nào có ý kiến gì không? – Bác dừng nói, chờ. Không thấy ai “có ý kiến” nữa, Bác “tuyên bố” – giải tán hội nghị. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Bác chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các nước cho chúng ta biết: có lực lượng quần chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có, thì việc gì cũng không xong”. Thực hiện tư tưởng của Người, tôn trọng Nhân dân, dựa vào sức mạnh Nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc trường kỳ kháng chiến thắng lợi và xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàn hơn, to đẹp hơn. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng về ý thức tôn trọng Nhân dân, thực tế những năm qua, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, các phong trào hành động cách mạng sau khi phát động đã được sự nhất trí, đồng thuận và tích cực tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, như: Hiến đất, làm đường ra cánh đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng trong “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… đã đạt nhiều hiệu quả thiết thực, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, giúp cấp ủy, chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ chính trị hàng năm theo quan điểm, chỉ đạo của Đảng. Kinh nghiệm thấy rằng: Việc gì đưa ra dân bàn bạc, dân nhất trí và tích cực tham gia thì phong trào đó sẽ thành công. Theo Hồ Chí Minh, cùng với thái độ, đánh giá cao vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân. Phải luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ tôn trọng Nhân dân có nhiều cách, “không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân, khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”.Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- làm được như vậy thì dân tin, gốc vững. Mà “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”.

Nguyễn Anh

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn