Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

CCHC

An Phú tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

16/08/2019

Trong thời gian từ ngày 13/8 đến 16/8/2019, Ủy ban nhân dân huyện An Phú phối hợp với Công ty Cổ phần MISA tổ chức 2 lớp tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho cán bộ, chuyên viên các cơ quan, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; công chức văn phòng các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN

Mỗi lớp diễn ra trong thời gian 2 ngày, các học viên được giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý cán bộ do Công ty Cổ phần MISA phát triển; các bước sử dụng phần mềm; sử dụng nghiệp vụ quản lý hồ sơ; nâng lương, phụ cấp; điều chuyển cán bộ; quản lý nghỉ hưu; quản lý hợp đồng; cấp tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện bổ sung hồ sơ. Đồng thời thực hành sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm được những kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần giúp cho việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước ngày một hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.

Lê Hồng

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn