Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Nông thôn mới

Xã Quốc Thái sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm

01/11/2022

Chiều 31/10/2022, xã Quốc Thái tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; ông Huỳnh Văn Thích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh hội nghị

Bà Trần Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2022, điển hình: Thực hiện theo Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đến thời điểm này, xã Quốc Thái đạt 10/19 tiêu chí, đạt 52,63 %  và 40/57 chỉ tiêu, đạt trên 70%. Trong đó, theo Quyết định 1237 của UBND tỉnh An Giang, đến thời điểm này, ấp Quốc Hưng đạt 19/19 tiêu chí, 42/42 chỉ tiêu. 

Trên tinh thần đó, Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái đã cũng cố, kiện toàn và thay đổi thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình đến năm 2025 và kế hoạch từng năm để ban hành các Quyết định cho từng lĩnh vực, từng thành viên phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu, phụ trách địa bàn các ấp; phối hợp các ấp thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng “ Ấp nông thôn mới” đúng theo lộ trình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát tiến độ công trình nâng cấp hệ thống đường giao thông nội đồng và các công trình khác theo quy định. Đối với những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, hiện nay, các ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu đang bổ sung hồ sơ minh chứng gửi các ngành huyện để đánh giá mức độ hoàn thành. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các ngành, mặt trận đoàn thể cũng đã thảo luận, thống nhất các mục tiêu, giải pháp từ nay đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt như: Tiêu chí số: 11, 13, 15 và 17; Chỉ tiêu 11, 13.2, 13.3, 15.1, 17.4, 17.6, 17.7, 17.11 và 17.12. 

Ông Huỳnh Văn Thích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Văn Thích, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, Mặt trận đoàn thể, các Ban nhân dân ấp. Để sớm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu: Các ngành, Mặt trận đoàn thể, các Ban nhân dân ấp tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên Ban quản lý phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu được phân công, nhất là công tác phối hợp các ngành và các đoàn thể, các ấp để thực hiện đạt tiêu chí, chỉ tiêu theo yêu cầu, nhiệm vụ phân công.

Tin, ảnh: Phan Tuấn

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn