Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Hoạt động ĐẢNG-HĐND-UBND

Khối thi đua số 02 thuộc LĐLĐ huyện An Phú tổ chức họp khối đánh giá hoạt động khối năm 2022

23/11/2022

Chiều ngày 22/11/2022, Khối thi đua số 02 gồm các CĐCS khối đảng đoàn thể đã tổ chức họp khối đánh giá hoạt động công tác công đoàn và phong trào thi đua năm 2022. Có 03/11 CĐCS đề nghị Liên đoàn Lao động huyện xếp loại Xuất sắc, 8/11 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo đồng chí Lê Bích Loan – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện An Phú

Các đơn vị trong Khối đã bám sát sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên tổ chức, phát động thi đua tới các cấp công đoàn, động viên đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua tại các đơn vị trong Khối thi đua được đẩy mạnh, gắn với triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ…

Tại cuộc họp đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại của từng đơn vị, đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tới. Năm 2022, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng; tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Văn Minh

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn