Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Hoạt động ĐẢNG-HĐND-UBND

Huyện ủy An Phú dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên, thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

12/10/2021

Chiều 11/10, Huyện ủy An Phú dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì điểm cầu Huyện ủy An Phú.

 

An Phú dự hội nghị trực tuyến Trung ương 4, khóa XIII

Hội nghị được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. 

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: tình hình kinh tế, xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều Đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: “Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”.

Để góp phần thực hiện yêu cầu đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và khẳng định, các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Tin, ảnh: Phan Tuấn

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn