Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Văn Hóa - Xã Hội

Huyện An Phú: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

23/11/2022

Sáng 23/11, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, cho 200 đại biểu là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua của các cơ quan đảng, đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, thị trấn; lãnh đạo các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; đến dự có ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú.

 

Ông Lê Huy Bình, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ An Giang phổ biến Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Lê Huy Bình, Phó Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ An Giang phổ biến Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang; Công văn số 1099/SNV-BTĐKT ngày 23/6/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND; Công văn 1596/BTĐKT-V.II ngày 06/7/2022 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;…

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe phổ biến Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện An Phú ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện và Công văn số 1361/HĐTĐ-KT ngày 11/11/2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện về việc thực hiện nộp hồ sơ xét sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh, toàn quốc và đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở;…

Hội nghị nhằm trang bị những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, từ đó vận dụng thực tế trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đúng quy định.

Tin, ảnh: Huỳnh Hiếu

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn