Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Văn Hóa - Xã Hội

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022

14/01/2022

Sáng 14/1, An Phú tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022. Ông Trần Công Lập – Phó Giám đốc Sở Tư pháp An Giang đến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhưng với sự chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Tư pháp huyện An Phú đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện tốt. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm. Ngành đã thưu mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành 55 văn bản, trong đó góp ý 16 văn bản, thẩm định 3 văn bản, 28 Công văn, 3 Quyết định và 5 Kế hoạch; thẩm định 46 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức 4 lớp triển khai Luật Tổ chức chính quyền, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hệ thống Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn được 1.812 lượt phát; biên soạn, in ấn, cấp phát được 4.871 tài liệu… 

Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, toàn huyện có 58 tổ hòa giải với 371 hòa giải viên. Trong năm, ngành đã hòa giải thành 261/290 việc, đạt tỷ lệ 87,29%; Công tác hộ tịch có nhiều chuyển biến tích cực; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn cập nhật thường xuyên…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022, ngành Tư pháp huyện đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào việc bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Ngành và cơ sở để xác định đúng công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện; kiện toàn bộ máy, nhân lực, tập trung nâng cao năng lực cho công chức của ngành, nhất là chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch xã, thị trấn; đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc…

Tại hội nghị, công chức Tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn cũng có ý kiến về việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; hồ sơ minh chứng chỉ tiêu 18.5 - Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Ông Trần Công Lập - Phó Giám đốc Sở Tư pháp An Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Tư pháp An Giang Trần Công Lập đã ghi nhận và biểu dương kết quả của ngành Tư pháp huyện đạt được trong năm 2021. Đồng thời, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị: Ngành Tư pháp huyện cần xây dựng và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch kịp thời, đảm bảo tiến độ công việc đã đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bằng hình thức trực tuyến, phát tờ bướm, tờ rơi hoặc lồng ghép trong các cuộc họp hội, nhóm; nâng cao năng lực công chức Ngành, nhất là chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch xã, thị trấn; nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Luật tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực tư pháp…

Tin, ảnh: Huỳnh Hiếu

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn