Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Tổ chức bộ máy

Xã, thị trấn

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1. Thị trấn An Phú :
1

Đoàn Bình Lâm

Chủ tịch

0296.3826.725

ttanphu@angiang.gov.vn

2

Phạm Tấn Tháo

Phó Chủ tịch
3 Lê Thị Thúy Nhi

Phó Chủ tịch

 
2. Thị trấn Long Bình :
1

Trần Thanh Nghị

Chủ tịch

0296.3525.446

longbinh@angiang.gov.vn

2

Võ Văn Công

Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Hồng Tươi

Phó Chủ tịch

   
3- Thị trấn Đa Phước:
1

Nguyễn Ngọc Huynh

Chủ tịch

0296.3860.015

daphuoc@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Nhu

Phó Chủ tịch
3

Trịnh Văn Thắng

Phó Chủ tịch

4- Xã Phú Hữu:
1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

0296.3520.080

phuhuu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Kháng

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Tính

Phó Chủ tịch

5- Xã Vĩnh Lộc:
1

Đào Văn Phi

Chủ tịch

0296.3826.533

vinhloc@angiang.gov.vn

2

Lâm Văn Nghiệm

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chủ tịch

6- Xã Vĩnh Hậu:
1

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch

0296.3529.388

vinhhau@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Dức

Phó Chủ tịch
3

Đặng Văn Thắng

Phó Chủ tịch

7- Xã Vĩnh Trường:
1

Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch

0296.3826.555

vinhtruong@angiang.gov.vn

2

Lê Hoàn Anh

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Đấu

Phó Chủ tịch

8- Xã Phước Hưng:
1

Lê Thị Minh Thủy

Chủ tịch

0296.3510.467

phuochung@angiang.gov.vn

2

Lê Thành Nam

Phó Chủ tịch
3

Phạm Thành Pháp

Phó Chủ tịch

9- Xã Vĩnh Hội Đông:
1

Mai Tùng Thiện

Chủ tịch

0296.3826.761

vinhhoidong@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Tùng

Phó Chủ tịch
3

Huỳnh Công Phương

Phó Chủ tịch

10. Xã Quốc Thái:
1

Huỳnh Văn Thích

Chủ tịch

0296.3825.311

quocthai@angiang.gov.vn

2

Lâm Văn Tuấn

Phó Chủ tịch
3

Trần Thị Thúy

Phó Chủ tịch

11. Xã Khánh An:
1

Dương Thanh Phong

Chủ tịch

0296.3526.008

khanhan@angiang.gov.vn

2

Hình Tiến Luân

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Rô

Phó Chủ tịch

12. Xã Khánh Bình:
1

Phan Văn Tường

Chủ tịch

0296.3825.504

khanhbinh@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Nhạo

Phó Chủ tịch
3

Lê Thanh Phong

Phó Chủ tịch

13. Xã Nhơn Hội:
1

Cao Xuân Điệu

Chủ tịch

0296.3812.003

nhonhoi@angiang.gov.vn

2

Tăng Việt Hùng

Phó Chủ tịch
3

Nguyễn Văn Trí

Phó Chủ tịch

14. Xã Phú Hội:
1

Lê Huệ Yến

Chủ tịch

0296.3826.527

phuhoi@angiang.gov.vn

2

Đoàn Phú Trí

Phó Chủ tịch
3

Dương Văn Hải

Phó Chủ tịch    

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn