Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Danh ba điện thoại

Danh ba điện thoại

26/03/2019

STT
Tên cơ quan
Điện thoại
Email
1
Văn phòng HĐND - UBND huyện
0296.3826.766
anphu@angiang.gov.vn
2
Phòng Nội vụ
0296.3509.775
pnoivu.anphu@angiang.gov.vn
3
Phòng Tư pháp
0296.3826.978
ptuphap.anphu@angiang.gov.vn
4
Phòng Tài chính – Kế hoạch
0296.3826.522
ptckh.anphu@angiang.gov.vn
5
Phòng Văn hoá và Thông tin
0296.3826.593
pvhtt.anphu@angiang.gov.vn
6
Phòng Tài nguyên – Môi trường
0296.3826.964
ptnmt.anphu@angiang.gov.vn
7
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
0296.3826.941
pcongthuong.anphu@angiang.gov.vn
8
Phòng Giáo dục - Đào tạo
0296.3826.760
pgddt.anphu@angiang.gov.vn
9
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
0296.3826.728
pnnptnt.anphu@angiang.gov.vn
10
 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
0296.3826.767
pldtbxh.anphu@angiang.gov.vn
11
Phòng Dân tộc
0296.3511.551
phongdantoc.anphu@angiang.gov.vn
12
Phòng Y tế
0296.3826.315
pyte.anphu@angiang.gov.vn
13
Thanh tra huyện
0296.826.773
thanhtra.anphu@angiang.gov.vn
14
UBND thị trấn An Phú
0296.3826.725
ttanphu@angiang.gov.vn
15
UBND thị trấn Long Bình
0296.3525.154
longbinh@angiang.gov.vn
16
UBND xã Đa Phước
 0296.3860.015
daphuoc@angiang.gov.vn
17
UBND xã Phú Hữu
 0296.3520.080
phuhuu@angiang.gov.vn
18
UBND xã Vĩnh Lộc
 0296.3826.533
vinhloc@angiang.gov.vn
19
UBND xã Vĩnh Hậu
0296.3529.388
vinhhau@angiang.gov.vn
20
UBND xã Vĩnh Trường
0296.3826.555
vinhtruong@angiang.gov.vn
21
UBND xã Phước Hưng
0296.3826.801
phuochung@angiang.gov.vn
22
UBND xã Vĩnh Hội Đông
0296.3826.761
vinhhoidong@angiang.gov.vn
23
UBND xã Quốc Thái
0296.3825.311
quocthai@angiang.gov.vn
24
UBND xã Khánh An
 0296.3526.008
khanhan@angiang.gov.vn
25
UBND xã Khánh Bình
0296.3825.504 
khanhbinh@angiang.gov.vn
26
UBND xã Nhơn Hội
0296.3812.003
nhonhoi@angiang.gov.vn
27
UBND xã Phú Hội
0296.3826.527
phuhoi@angiang.gov.vn

 

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn