Huyện An Phú

UBND xã Đa Phước

 • Ông: Nguyễn Ngọc Huynh

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại: 0983567908

 • Bà: Nguyễn Thị Kim Mỹ

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0911505189

 • Email: daphuoc@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Lấy ý kiến thông qua dự thảo thành lập thị trấn Đa Phước

10/07/2021

Đa Phước vừa tổ chức lấy ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân xã, để thông qua dự thảo về việc thành lập thị trấn Đa Phước trong giai đoạn 2021-2026.

 

Một phần xã Đa Phước nhìn từ trên cao

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự nổ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân. Năm 2018, Đa Phước được UBND tỉnh An Giang công nhận là đô thị loại V. Sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa ở Đa Phước đã tác động đến nhiều mặt của xã và các khu vực lân cận, làm cho việc tổ chức quản lý, điều hành của chính quyền theo mô hình xã như hiện nay không còn phù hợp, cần thiết phải thành lập thị trấn để đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý đô thị. 

Việc thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng, với diện tích tự nhiên là 15,76 km2, dân số khoảng 16.610 người, được phân bố ở 4 ấp, đảm bảo sắp xếp hợp lý nguồn lao động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh.

Sau khi lấy ý kiến, 100% đại biểu thống nhất với dự thảo thành lập thị trấn Đa Phước. Trước đó, địa phương cũng tổ chức lấy ý kiến của cử tri và được cử tri đồng thuận cao. 

Việc thành lập thị trấn Đa Phước là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã cũng như huyện An Phú. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Đa Phước có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Đa Phước nói riêng và huyện An Phú nói chung. 

UBND xã Đa Phước - huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/daphuoc.All Rights Reserved