Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Tổ chức bộ máy

Phòng, ban chuyên môn

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email

1. Văn phòng UBND - HĐND huyện :

Tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

1

Huỳnh Hưng Thượng

Chánh Văn phòng

0296.3826.766 - 3826.693

anphu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Mộng

Phó Chánh Văn phòng
3

Đang cập nhật

Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Nội vụ :

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.

1

Võ Văn Dừa

 Trưởng phòng

0296.3509.775 – 3512.095

pnoivu.anphu@angiang.gov.vn

2

Lâm Ngọc Hồ

Phó Trưởng phòng
3 Bùi Quốc Qui Phó Trưởng phòng    

3- Phòng Tư pháp:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án nhân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

1

Thi Thị Xuân Phước

 Trưởng phòng

0296.3826.978

ptuphap.anphu@angiang.gov.vn

2

Lê Thanh Hùng

Phó Trưởng phòng

4- Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

1

Nguyễn Xuân Tiến

 Trưởng phòng

0296.3826.522

ptckh.anphu@angiang.gov.vn

2

Dương Thị Tuyết Đông

Phó Trưởng phòng

3

Phan Công Văn

Phó Trưởng phòng

5- Phòng Văn hoá – Thông tin:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

1

Lý Thị Tuyết Trinh

 Trưởng phòng

0296.3826.593

pvhtt.anphu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Trà

Phó Trưởng phòng

6- Phòng Tài nguyên – Môi trường:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển)

1

Phạm Văn Nhường

 Trưởng phòng

0296.3826.964

ptnmt.anphu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Trưởng phòng

3

Phạm Văn Sỉ

Phó Trưởng phòng

7- Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

1

Dương Tấn Tiếp

 Trưởng phòng

0296.3826.941

pcongthuong.anphu@angiang.gov.vn

2

Võ Bửu Hải

Phó Trưởng phòng

3

Hà Hồng Châu

Phó Trưởng phòng

8- Phòng Giáo dục - Đào tạo:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

1

Võ Hoàng Lâm

 Trưởng phòng

0296.3826.760

pgddt.anphu@angiang.gov.vn

2

Lê Văn Nắng

Phó Trưởng phòng

3

Võ Thị Huệ Minh

Phó Trưởng phòng

9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

1

Phùng Thế VInh

 Trưởng phòng

0296.3826.728

pnnptnt.anphu@angiang.gov.vn

2

Phạm Thành Tâm

Phó Trưởng phòng

3

Trương Chí Thông

Phó Trưởng phòng

10- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

1

Nguyễn Văn Trực

 Trưởng phòng

0296.3826.767

pldtbxh.anphu@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Tiến Sĩ

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Trung Hạnh

Phó Trưởng phòng

11- Phòng Dân tộc:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách dân tộc, xóa đói, giảm nghèo, khiếu nại, tố cáo.

1

Đoàn Thanh Việt

 Trưởng phòng

0296.3511.551

phongdantoc.anphu@angiang.gov.vn

12- Phòng Y tế:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

1

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 Trưởng phòng

0296.3826.315

pyte.anphu@angiang.gov.vn

2

Đang cập nhật

Phó Trưởng phòng

13- Thanh tra huyện:

Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1

Trần Triều Phương

 Chánh Thanh tra

0296.826.773

thanhtra.anphu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Cao

Phó Chánh Thanh tra

Các tin khác
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn