Huyện An Phú

UBND xã Nhơn Hội

 • Bà: Nguyễn Thị Nhanh

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại 0919562521

 • Ông: Trần Văn Cường

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966054952

 • Email: nhonhoi@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

HĐND xã Nhơn Hội tổ chức Kỳ họp chuyên đề nhiệm kỳ 2016-2021

09/03/2021

Chiều 08/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã Nhơn Hội tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) khóa XI, nhiệm kỳ 20216-2021 để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh do HĐND bầu. Dự kỳ họp có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy An Phú, ông Trần Văn Rồng, Chủ tịch HĐND huyện.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh

Tại kỳ họp, HĐND xã Nhơn Hội khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện quy trình biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Nguyễn Thanh Tâm và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã đối với ông Huỳnh Thanh Phong do nhận nhiệm vụ mới. 

Ông Trần Văn Rồng, Chủ tịch HĐND huyện An Phú tặng hoa chúc mừng ông Cao Xuân Điệu trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã Nhơn Hội khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Xuân Điệu. Kết quả: 24/26 phiếu tán thành. Ông Cao Xuân Điệu đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND xã Nhơn Hội - huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhonhoi.All Rights Reserved