Huyện An Phú

UBND xã Nhơn Hội

 • Bà: Nguyễn Thị Nhanh

  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  Điện thoại 0919562521

 • Ông: Trần Văn Cường

  Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966054952

 • Email: nhonhoi@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Hội truyền thông thực hiện 5 nhớ về ngày bầu cử

15/05/2021

Chiều 13/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Hội tổ chức truyền thông thực hiện “5 nhớ” về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các Chi hội phụ nữ trong xã.

 

Bà Nguyễn Thị La (áo sọc) truyền thông thực hiện 5 nhớ cho hội viên

Tại buổi truyền thông nhóm, chị em hội viên đã được nghe bà Nguyễn Thị La, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; vận động chị em hội viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực, tự giác tham gia bầu cử theo thông điệp “5 nhớ” của Hội LHPN tỉnh An Giang phát động, cụ thể là nhớ mang theo thẻ cử tri; nhớ điểm bầu cử; nhớ ngày, giờ bầu cử; nhớ bầu đủ, bầu đúng, bầu trúng; nhớ thông tin mọi người cùng tham gia. 

Truyền thông đến từng hộ gia đình hội viên

Sau buổi truyền thông, cán bộ Chi hội đã đến từng hội viên, chị em phụ nữ trong xã để cấp phát tờ rơi truyền thông thực hiện 5 nhớ, góp phần vận động các chị em tham gia bầu đủ, bầu đúng, thể hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

UBND xã Nhơn Hội - huyện An Phú

Copyright © 2018 anphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/nhonhoi.All Rights Reserved