Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông báo
Tên file Tác vụ
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 4 tháng 8 năm 2022 - (07/09/2022)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 7 năm 2022 - (25/07/2022)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 3 tháng 6 năm 2022 - (29/06/2022)
Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2030 - (26/06/2022)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 2 tháng 6 năm 2022 - (26/06/2022)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 1 tháng 6 năm 2022 - (21/06/2022)
Công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang - (09/06/2022)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 3 tháng 5 năm 2022 - (05/06/2022)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 1 tháng 5 năm 2022 - (18/05/2022)
Thông báo số 37/TB-VP ngày 09/5/2022 của Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - (09/05/2022)
Thông báo số 93-TB/VPHU ngày 09/5/2022 của Văn phòng Huyện ủy An Phú về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - (09/05/2022)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện An Phú - (23/02/2022)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn