Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông báo
Tên file Tác vụ
Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước mặt liên tục đợt 1 tháng 5 năm 2022 - (18/05/2022)
Thông báo số 37/TB-VP ngày 09/5/2022 của Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - (09/05/2022)
Thông báo số 93-TB/VPHU ngày 09/5/2022 của Văn phòng Huyện ủy An Phú về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - (09/05/2022)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện An Phú - (23/02/2022)
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú - (18/01/2022)
Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường - (14/01/2022)
Lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 - (14/01/2022)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền khai thác các bến khách ngang sông năm 2022 trên địa bàn huyện An Phú - (06/01/2022)
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện An Phú - (06/01/2022)
Giới thiệu chữ ký các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, nhiệm kỳ 2021-2026 - (05/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện - (27/10/2021)
Về việc đính chính nội dung văn bản (nội dung tại Quyết định 2282/QĐ-UBND của UBND huyện ) - (27/10/2021)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn