Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Lĩnh vực ngân sách
Tên file Tác vụ
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 01 năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước (niên độ năm 2020) - (06/04/2021)
Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 8 năm 2019 thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước - (11/09/2019)
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng từ đầu năm 2019 đến cuối quý II năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước - (28/06/2019)
 • 1
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn