Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thanh tra - Phòng chống tham nhũng
Tên file Tác vụ
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giài quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2022 - (10/05/2022)
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo vàphòng, chống tham nhũng quý I năm 2021 - (06/04/2021)
cáo và phòng, chống tBáo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốham nhũng tháng 02 năm 2021 - (06/04/2021)
cáo và phòng, chống tBáo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốham nhũng tháng 01 năm 2021 - (06/04/2021)
Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019) - (19/08/2020)
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 9 tháng đầu năm 2019 - (08/09/2019)
  • 1