Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông tin người có thẩm quyền

Thông tin người có thẩm quyền

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email

Hội đồng nhân dân huyện

1 Ngô Công Thức Chủ tịch đang cập nhật  
2 Trần Văn Rồng Phó Chủ tịch 0989.999.422
3 Lê Minh Thuận Trưởng Ban KT-XH 0913.988.203  
4 Nguyễn Đức Hiền Trưởng Ban Pháp chế đang cập nhật  
5 Nguyễn Huy Cường Phó Ban KT-XH 0918.930.344  
6 Trần Thị Bé Hồng Phó Ban Pháp chế 0976.631.707 behongnhonhoi@gmail.com
Ủy ban nhân dân huyện
1 Trần Hòa Hợp Chủ tịch 0942.617.979 thhop@angiang.gov.vn
2 Lê Thanh Phương Phó Chủ tịch 0818.920384 ltphuong12@angiang.gov.vn
3 Trần Thanh Sơn Phó Chủ tịch 0983.254567 ttson02@angiang.gov.vn
4 Nguyễn Thị Phướng Phó Chủ tịch 0917.205605 ntphuong01@angiang.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND
1 Huỳnh Hưng Thượng Chánh Văn phòng 0919.272.108 hhthuong@angiang.gov.vn
2 Đang cập nhật Phó Chánh Văn phòng .... ....
3 Nguyễn Thanh Mông Phó Chánh Văn phòng 0888.707.299 Đang cập nhật
Phòng Nội vụ
1 Võ Văn Dừa Trưởng phòng 0917.697.990 pnoivu@angiang.gov.vn
2 Lâm Ngọc Hồ Phó Trưởng phòng 0817.677.727 lnho@angiang.gov.vn
3 Bùi Quốc Qui Phó Trưởng phòng 0912.378.939 pnoivu@angiang.gov.vn
Thanh tra
1 Trần Triều Phương Chánh Thanh tra 0919.552.200 ttphuong10@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Cao Phó Chánh Thanh tra 0919.748.829 nvcao@angiang.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Phùng Thế Vinh Trưởng phòng 0945.166.676 ptvinh@angiang.gov.vn
2 Phạm Thành Tâm Phó Trưởng phòng 0918.760.541 pttam02@angiang.gov.vn
3 Trương Chí Thông Phó Trưởng phòng 0837.739.969 ......
Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Lý Thị Tuyết Trinh Trưởng phòng 0916.193.917 ltttrinh@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Trà Phó Trưởng phòng 0919.129.339 nttra02@angiang.gov.vn
Phòng Y tế
1 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Trưởng phòng 0979.999.545 ntndiep02@angiang.gov.vn
2 Đang cập nhật Phó Trưởng phòng ... ...
Phòng Tài chính - Kế hoạch
1 Nguyễn Xuân Tiến Trưởng phòng 0918.592.008 nxtien@angiang.gov.vn
2 Dương Thị Tuyết Đông Phó Trưởng phòng 0917.288.345 ptckh.anphu@angiang.gov.vn
3 Phan Công Văn Phó Trưởng phòng 0949.787.484 congvanap@gmail.com
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Võ Hoàng Lâm Phó Trưởng phòng 0918.112.424 vhlam@angiang.gov.vn
2 Võ Thị Huệ Minh Phó Trưởng phòng 0987.357.587 vhminh@angiang.gov.vn
3 Lê Văn Nắng Phó Trưởng phòng 0964.446.022 lvnang@angiang.gov.vn
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
1 Dương Tấn Tiếp Trưởng phòng 0946.797.976 dttiep@angiang.gov.vn
2 Võ Bửu Hải Phó Trưởng phòng 0913.662.006 vvbinh@angiang.gov.vn
3 Hà Hồng Châu Phó Trưởng phòng 0907.224.339 hhchau@angiang.gov.vn
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1 Nguyễn Văn Trực Trưởng phòng 0918.454.238 nvtruc@angiang.gov.vn
2 Huỳnh Tiến Sĩ Phó Trưởng phòng 0949.082.652 htsi01@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Trung Hạnh Phó Trưởng phòng 0919.391.003 nthanh@angiang.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Phạm Văn Nhường Trưởng phòng 0919.210.635 pvnhuong@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Trưởng phòng 0917.192.912 nttmai01@angiang.gov.vn
3 Phạm Văn Sỉ Phó Trưởng phòng 0919.980.343 pvsi@angiang.gov.vn
Phòng Tư pháp
1 Thi Thị Xuân Phước Trưởng phòng 0949.942.274 ttxphuoc@angiang.gov.vn
2 Lê Thanh Hùng Phó Trưởng phòng 0983.614.470 lthung01@angiang.gov.vn
Đài Truyền Thanh
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trưởng đài 0943.219.777 nttthuy12@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Chí Dũng Phó Trưởng đài 0944.211.522 ncdung@angiang.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
1 Phạm Phú Đức Giám đốc 0913.972.151 ppduc@angiang.gov.vn
2 Huỳnh Phước Hóa Phó Giám đốc 0399.915.151  
3 Huỳnh Hồ Thanh Huy Phó Giám đốc 0919.257.507 nhinhu.ba@gmail.com
4 Nguyễn Thị Kim Hà Phó Giám đốc 0919.848.108 ntkha@angiang.gov.vn
Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng khu vực An Phú
1 Trần Thanh Hồng Giám đốc 0913.686.694 tthong@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Sơn Phó Giám đốc 0919.713.626 ntson@angiang.gov.vn
UBND thị trấn An Phú
1 Đoàn Bình Lâm Chủ tịch 0918.930.329 dblam@angian
2 Phạm Tấn Tháo Phó Chủ tịch 0971.101.665 ptthao@angiang.gov.vn
3 Lê Thị Thúy Nhi Phó Chủ tịch 0988.654.939 anphu@angiang.gov.vn
UBND thị trấn Long Bình
1 Trần Thanh Nghị Chủ tịch 0915.727571 pvtuong@angiang.gov.vn
2 Võ Văn Công Phó Chủ tịch 0918.728.161 vvcong@angiang.gov.vn
3 Nguyễn thị Hồng Tươi Phó Chủ tịch 0366.625.367 longbinh@angiang.gov.vn
UBND xã Nhơn Hội
1 Cao Xuân Điệu Chủ tịch 0919.869.130 cxdieu@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Trí Phó Chủ tịch 0919.999.011 nvtri01@angiang.gov.vn
3 Tăng Việt Hùng Phó Chủ tịch 0902.090.267 tvhung02@angiang.gov.vn
UBND xã Khánh An
1 Dương Thanh Phong Chủ tịch 0918.288.180 khanhan@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Rô Phó Chủ tịch 0396.010.300 nvro@angiang.gov.vn
3 Hình Tiến Luân Phó Chủ tịch 0912.932.209 htluan@angiang.gov.vn
UBND xã Phú Hội
1 Lê Huệ Yến Chủ tịch 0919.202.970 hueyendaphuoc@gmail.com
2 Đoàn Phú Trí Phó Chủ tịch 0949.797.430 dptri@angiang.gov.vn
3 Dương Văn Hải Phó Chủ tịch 0985.544.455 duongvanhai111973@gmail.com
UBND xã Khánh Bình
1 Phan Văn Tường Chủ tịch 0919.272.11 ttnghi03@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Nhạo Phó Chủ tịch 0918.289.535 nvnhao@angiang.gov.vn
3 Lê Thanh Phong Phó Chủ tịch 0355.724.725 ltphong@angiang.gov.vn
UBND xã Quốc Thái
1 Huỳnh Văn Thích Chủ tịch 0985.144.406 hvthich406@gmail.com
2 Lâm Văn Tuấn Phó Chủ tịch 0914.044.546  
3 Trần Thị Thúy Phó Chủ tịch 0986.939.499 ttthuy02@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Hội Đông
1 Mai Tùng Thiện Chủ tịch 0988.636.266 mtthien@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ tịch 0943.799.543 nvtung01@angiang.gov.vn
3 Huỳnh Công Phương Phó Chủ tịch 0918.572.344 hcphuong@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Trường
1 Nguyễn Thanh Việt Chủ tịch 0946.184.744 vinhtruong@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Đấu Phó Chủ tịch 0944.016.333 nvdau@angiang.gov.vn
3 Lê Hoài Anh Phó Chủ tịch 0949.767.475 lhanh01@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Lộc
1 Đào Văn Phi Chủ tịch 0919.819.573 dvphi@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thiện Phó Chủ tịch 0918.936.845 nvthien01@angiang.gov.vn
3 Lâm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch 0919.726.923 lvnghiem@angiang.gov.vn
UBND xã Phước Hưng
1 Lê Thị Minh Thủy Chủ tịch 0916.444.108 phuochung@angiang.gov.vn
2 Lê Thành Nam Phó Chủ tịch 0918.519.380 ltnam01@angiang.gov.vn
3 Phạm Thành Pháp Phó Chủ tịch 0977.406.611 ptphap01@angiang.gov.vn
UBND xã Vĩnh Hậu
1 Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch 0943.996.555 vinhhau@angiang.gov.vn
2 Đặng Văn Thắng Phó Chủ tịch 0919.437.383 dvthang@angiang.gov.vn
3 Lê Thị Dức Phó Chủ tịch 0918.287.831 ltduc@angiang.gov.vn
UBND xã Đa Phước
1 Nguyễn Ngọc Huynh Chủ tịch 0983.567.908 nnhuynh@angiang.gov.vn
2 Trịnh Văn Thắng Phó Chủ tịch 0978.564.449 daphuoc@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Nhu Phó Chủ tịch 0918.245.521 daphuoc@angiang.gov.vn
UBND xã Phú Hữu
1 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch 0918.936.874 phuhuu@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Văn Tính Phó Chủ tịch 0919.264.709 nvtinh01@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Hữu Kháng Phó Chủ tịch 0919.541.839 phuhuu@angiang.gov.vn

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn