Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

26/03/2019

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email

1. Ủy ban nhân dân huyện An Phú

1

Trần Hòa Hợp

Chủ tịch 0942.617.979 thhop@angiang.gov.vn

2. Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú

1

Đoàn Bình Lâm

Chủ tịch 0918.930.329 ttanphu@angiang.gov.vn

3. Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình

1

Trần Thanh Nghị

Chủ tịch

0915.727.571

longbinh@angiang.gov.vn

4. Ủy ban nhân dân xã Đa Phước

1

Nguyễn Ngọc Huynh

Chủ tịch

0983.567.908

daphuoc@angiang.gov.vn

5. Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu:

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

0918.936.874

phuhuu@angiang.gov.vn

6. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc:

1

Khưu Văn Bắc

Chủ tịch

 

vinhloc@angiang.gov.vn

7. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu:

1

Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch

0947.724.924

nvloc02@angiang.gov.vn

8. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường:

1

Nguyễn Thanh Việt

Chủ tịch

0946.184.744

vinhtruong@angiang.gov.vn

9. Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng:

1

Lê Thị Minh Thủy

Chủ tịch

0916.444.108

phuochung@angiang.gov.vn

10. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hội Đông:

1

Huỳnh Văn Thích

Chủ tịch

0985.144.406

vinhhoidong@angiang.gov.vn

11. Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái:

1

Mai Tùng Thiện

Chủ tịch

0988.636.266

quocthai@angiang.gov.vn

12. Ủy ban nhân dân xã Khánh An:

1

Dương Thanh Phong

Chủ tịch

0918.288.180

khanhan@angiang.gov.vn

13. Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình:

1

Phan Văn Tường

Chủ tịch

0919.272.110

khanhbinh@angiang.gov.vn

14. Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội:

1

Cao Xuân Điệu

Chủ tịch

0967.929.255

cxdieu@angiang.gov.vn

15. Ủy ban nhân dân xã Phú Hội:

1

Lê Huệ Yến

Chủ tịch

0919.202.970

phuhoi@angiang.gov.vn

Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn