Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Lịch Làm Việc UBND
Tên file Tác vụ
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022 - (01/12/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022 - (15/11/2022)
Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022 - (07/11/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 - (02/11/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022 - (26/10/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022 - (18/10/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 - (13/10/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 - (05/10/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 - (20/09/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 - (14/09/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022 - (24/08/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 24/7/2022 đến ngày 03/7/2022 - (21/07/2022)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn