Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Lịch Làm Việc UBND
Tên file Tác vụ
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022 - (30/06/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022 - (22/06/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 30/5/2022 đến ngày 05/6/2022 - (31/05/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022 - (25/05/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022 - (18/05/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 28/3/2022 đến ngày 03/4/2022 - (30/03/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022 - (23/03/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 14/3/2022 đến ngày 20/3/2022 - (16/03/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022 - (01/03/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022 - (16/02/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 - (19/01/2022)
Lịch công tác tuần của Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022 - (12/01/2022)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn