Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông báo cúp điện
Tên file Tác vụ
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 30/11/2022 - (23/11/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 13/11/2022 - (04/11/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 26/10/2022 - (21/10/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 11/10/2022 đến 12/10/2022 - (06/10/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 04/10/2022 đến 06/10/2022 - (28/09/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 22/9/2022 - (14/09/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 18/9/2022 - (13/09/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 08/9/2022 - (31/08/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 14/8/2022 - (06/08/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 03/8/2022 - (30/07/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 28/7/2022 - (21/07/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 12/7/2022 đến ngày 14/7/2022 - (08/07/2022)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn