Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông báo cúp điện
Tên file Tác vụ
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 28/6/2022 đến ngày 01/7/2022 - (23/06/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 20 đến ngày 24/6/2022 - (15/06/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện 16, 17 và ngày 20/6/2022 - (09/06/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 01-02/6/2022 - (27/05/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 18/5/2022 - (13/05/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 10 và 12/5/2022 - (06/05/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 26 và 27/4/2022 - (21/04/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 20 đến 25/4/2022 - (15/04/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện ngày 05/4/2022 và 09/4/2022 - (30/03/2022)
Điện lực Tân Châu thông báo cúp điện ngày 02 và 03/4/2022 - (23/03/2022)
Điện lực Châu Đốc thông báo cúp điện từ ngày 15 đến 18/3/2022 - (11/03/2022)
Điện lực Tân Châu thông báo cúp điện ngày 11/3/2022 - (08/03/2022)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn