Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông báo cúp điện
Tên file Tác vụ
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 25/11/2021 - 26/11/2021 - (19/11/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 16/11/2021 - 19/11/2021 - (15/11/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 09/11/2021 - 10/11/2021 - (05/11/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 02/11/2021 - 04/11/2021 - (27/10/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 28/10/2021 - (21/10/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 22/10/2021 - (15/10/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 06 và ngày 15/10/2021 - (07/10/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 06/10/2021 - (30/09/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 28/9/2021 - (23/09/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 21/9/2021 đến 23/9/2021 - (17/09/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 26/8/2021 đến 27/8/2021 - (20/08/2021)
Thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện từ ngày 17/8/2021 đến 19/8/2021 - (12/08/2021)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn