Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông tin công bố, công khai của ban, ngành cấp huyện
Tên file Tác vụ
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 10/2022 - (04/11/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 8/2022 - (09/09/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 7/2022 - (08/08/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 6/2022 - (06/07/2022)
Phòng Y tế công bố danh sách các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2021 - (31/05/2022)
Phòng Y tế công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dược năm 2021 - (31/05/2022)
Phòng Y tế công bố danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2021 - (31/05/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 4/2022 - (07/05/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 03/2022 - (05/04/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 01/2022 - (11/01/2022)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 11/2021 - (03/12/2021)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 10/2021 - (07/10/2021)
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn