Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử huyện An Phú

Thông tin công bố, công khai của ban, ngành cấp huyện
Tên file Tác vụ
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 10/2021 - (07/10/2021)
Báo cáo kết quả quan trắc và cảnh báo sạt lở đất sông trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt II năm 2020) - (22/06/2021)
Công bố kết quả quan trắc chất lượng mặt nước liên tục đợt 3 tháng 6/2021 - (22/06/2021)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 6/2021 - (10/06/2021)
Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai quí I năm 2021 - (30/03/2021)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 03/2021 - (30/03/2021)
Phòng Nông nghiệp công bố Danh sách cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện An Phú tháng 01/2021 - (15/01/2021)
Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai quí IV năm 2020 - (15/12/2020)
Danh sách các cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản tháng 9 - (07/09/2020)
Phòng Giáo dục và Đào tạo công khai quí I năm 2020 - (18/03/2020)
 • 1
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Bà: Huỳnh Thị Mỹ Châu

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0916.444.100

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0916.444.100

  Email: htmchau@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn