Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Huyện An Phú Tỉnh An Giang
Thông tin quy hoạch sử dụng đất
Tên file Tác vụ
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Phú - (18/01/2022)
Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện An Phú - (06/01/2022)
 • 1
Xem thêm
Thông tin đường dây nóng
huyện An Phú

1

Ông: Huỳnh Hưng Thượng

(Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

Điện thoại: 0919.272.108

Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận
Phản ánh kiến nghị TTHC
 • Ông Huỳnh Hưng Thượng
  (Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện)

  ĐT: 0919.272.108

  Email: hhthuong@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

  ĐT: 02963.957.006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh

  ĐT: 02963.957.049 - 0378.247.247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Tổ Kiểm tra công vụ huyện

  ĐT: 02963.512.095

  Email: kiemtracongvu.anphu
  @angiang.gov.vn